De Brugse Vechter.

Wat leert ons de standaard ? Welk ideaalbeeld probeert de fokker na te streven ?

De herkomst van het ras.

De Brugse Vechter is een oud Belgisch ras. Het werd vooral in West-Vlaanderen aangetroffen. Het dateert waarschijnlijk reeds uit de vroege jaren 1800. Het behoort tot één van Belgisch oudste rassen.

Het algemeen voorkomen.

De Brugse Vechter is een zeer fors vechthoen met een zware erwtenkam. Het hoen heeft een bijna horizontale lichaamshouding. [Foto 1] Z’n typische donkere pigmentatie in het gezicht en de kopversierselen geven de Brugse Vechter een vrij agressieve en uitdagende uitdrukking. [Foto 2] Ondanks de vrij krappe lichaamsbevedering is de sierbevedering van de haan goed ontwikkeld. De Brugse Vechter is temperamentvol en onbevreesd van karakter. [Foto 3]

Foto 1 Foto 2 Foto 3

Enkele belangrijke eigenschappen.

De Brugse Vechter is een traag groeiend ras. [Foto 4] Pas na 18 maanden krijgen we een volwassen dier. Brugse Vechters beschikken over een uitstekende vleeskwaliteit. De hennen leggen vrij goed en de crémekleurige eieren wegen ongeveer 65 gram. De hennen van de Brugse Vechters zijn als broedster niet ideaal. [Foto 5] Van oorsprong zijn Brugse Vechters nogal vechtlustig. Alhoewel deze eigenschap grotendeels is uitgefokt, treffen we nog regelmatig vechtlustige stammen aan.

Foto 4 Foto 5

De Haan:

De romp is rechthoekig, krachtig en tamelijk gestrekt. De houding van de Brugse vechter is weinig opgericht met een horizontale tot iets afhellende ruglijn. [Foto 6] Hij heeft een lange, krachtige en weinig gebogen hals. [Foto 7] De haan beschikt over een zeer krachtige kop met een forse en brede vlakke schedel. We zien sterk overstekende wenkbrauwen. [Foto 8] De kam is een niet te grote erwtenkam met een smalle basis. De kleur van de kam kan verschillen van de kleurslag. De snavel is krachtig en gebogen. Ook hier kan de kleur verschillen naar gelang de kleurslag. De kinlellen zijn slechts rudimentair, maar liefst ontbrekend. De keelwam bij de haan is erg goed ontwikkeld. [Foto 9] De oorlellen zijn zeer klein. De kleur ervan is afhankelijk van de kleurslag.

Foto 6 Foto 7 Foto 8 Foto 9

De ogen van de Brugse Vechter zijn diep in de schedel geplaatst. Dit wordt sterk geaccentueerd door de sterk overstekende wenkbrauwen. [Foto 10] De oogrand is vrij donker gepigmenteerd. De ogen drukken enerzijds een zekere levendigheid uit en anderzijds kunnen we er een zekere brutaliteit en uitdaging in aflezen. De oogkleur is afhankelijk van de kleurslag. [Foto 11]

De Brugse Vechter heeft een zeer brede rug. De rug is vlak, weinig afhellend tot helemaal horizontaal. De haan heeft brede lenden. De schouders zijn zeer breed en goed gevuld. De borst is breed en vrij diep, maar niet vooruitstekend. De borst is krachtig gespierd. Het borstbeen is zeer lang en diep liggend. De vleugels zijn krachtig en goed aangetrokken. De vleugels zijn tamelijk hoog ingepland en worden bijna horizontaal gedragen. [Foto 12] De staart is goed gevuld en is slechts weinig geopend. De staart is middellang en wordt gedragen onder een hoek van ongeveer 20°. De vele middellange sikkels zijn weinig geplooid. [Foto 13]

Foto 10 Foto 11 Foto 12 Foto 13

De dijen zijn sterk gespierd en komen duidelijk zichtbaar uit het gevederte. De loopbenen zijn middellang, dik en krachtig. De benen zijn voldoende uit elkaar geplaatst en zijn evenwijdig. De poten zijn voorzien van stevige en goed ontwikkelde sporen. Ze zijn leiblauw tot donkerblauw van kleur. [Foto 14] De kleurintensiteit van de poten neemt af naarmate de dieren ouder worden. De tenen van de haan zijn opvallend lang en staan goed gespreid. Ook de achterteen is erg goed ontwikkeld en raakt voldoende de grond. De nagels zijn goed gebogen. De kleur is afhankelijk van de kleurslag. Een blauwachtige huidskleur komt regelmatig voor, maar wordt getolereerd. [Foto 15] De bevedering is gesloten, voelt vrij hard aan is vrij krap. Bij pasgeboren kuikens zien we weinig donsontwikkeling. De sierbevedering daarentegen is goed ontwikkeld. Het halsbehang is goed ontwikkeld, tamelijk lang maar niet te vol. Hij reikt tot op de schouders en de rug. [Foto 16] Het zadelbehang is eveneens goed ontwikkeld waarbij de overgang naar de staart goed is opgevuld.

Foto 14 Foto 15 Foto 16

De Hen:

[Foto 17] Behalve de secundaire geslachtsverschillen, moet de hen beschikken over nagenoeg dezelfde kenmerken als de haan.
Toch zijn er enkele opmerkelijke verschillen :

- Bij de hen is de romp iets rechthoekiger en dieper.
- De kopversierselen zijn iets donkerder dan bij de haan. [Foto 18]
- De rug is breed en plat, weinig afhellend tot horizontaal. De rug is iets langer dan de breedte ter hoogte van de schouders. [Foto 19]
- De staart is tamelijk gesloten en wordt onder een hoek van 15 graden gedragen. De staartveren zijn tamelijk lang en dekken elkaar goed af. 
- De loopbenen kunnen sporen vertonen. Dit wordt beschouwd als een extra kwaliteit van de hen.

Foto 17 Foto 18 Foto 19

Kenmerken die wijzen op minpunten van de Brugse Vechter :

• een te weinig gespierde borst 
• te smalle schouders 
• een sterk afhellende rug 
• te laag gedragen vleugels 
• te hoge beenstelling 
• te licht beenwerk 
• te smalle beenstand 
• te lichte oog- of snavelkleur 
• te lichte beenkleur 
• wit in de oorlellen 
• te weinig pigment in het gezicht 
• zwarte huid

Kenmerken die leiden tot uitsluiting :

• dieren met een te kleine gestalte 
• sporen van geel pigment in de snavel, benen of huid 
• gele of parelwitte ogen 
• witte oorlellen 
• afwezigheid van donker pigment in het gezicht bij de donkere kleurslagen

Ringmaat :

• Hanen krijgen een ring met diameter 24 mm 
• Hennen krijgen een ring met diameter 22 mm

Standaardgewichten :

• Jonge hanen moeten een gewicht halen van 4 kg. 
• Overjarige hanen moeten zeker 5 kg wegen. 
• Jonge hennen moeten een gewicht halen van 3,5 kg 
• Overjarige hennen moeten zeker 4 kg wegen.

Opmerking :

Omdat Brugse Vechters op de eerste plaats typedieren zijn, is de kleur van het gevederte minder belangrijk bij de beoordeling van de dieren. 
Bij de Brugse Vechters zijn er 17 erkende kleurslagen :

Zwart 
Loopbenen en tenen : donkerblauw 
Snavel en nagels : donker hoornkleurig 
Ogen : donkerbruin tot zwart 
Kopversierselen : haan purperrood – hen zwart

Wit
Loopbenen en tenen : leiblauw
Snavel en nagels : blauwachtig hoornkleurig
Ogen : donkerbruin
Kopversierselen : donkerrood tot purperrood

Blauw
Loopbenen en tenen : donkerblauw
Snavel en nagels : donker hoornachtig
Ogen : zeer donkerbruin
Kopversierselen : haan purperrood – hen zwart

Zwart goudhalzig
Loopbenen en tenen : donkerblauw
Snavel en nagels : donker hoornachtig
Ogen : zeer donkerbruin
Kopversierselen : haan purperrood

Zwart zilverhalzig
Loopbenen en tenen : donkerblauw
Snavels en nagels : donker hoornkleurig
Ogen : zeer donkerbruin
Kopversierselen : haan purperrood – hen zwart

Blauw goudhalzig
Loopbenen en tenen : donkerblauw
Snavel en nagels : donker hoornkleurig
Ogen : zeer donkerbruin
Kopversierselen : haan purperrood – hen zwart

Blauw zilverhalzig
Loopbenen en tenen : donkerblauw
Snavel en nagels : donker hoornkleurig
Ogen : zeer donkerbruin
Kopversierselen : haan purperrood – hen zwart

Berken
Loopbenen en tenen : donkerblauw
Snavel en nagels : donker hoornkleurig
Ogen : zeer donkerbruin
Kopversierselen : haan purperrood – hen zwart

Goudberken
Loopbenen en tenen : donkerblauw
Snavel en nagels : donker hoornkleurig
Ogen : zeer donkerbruin
Kopversierselen : haan purperrood – hen zwart

Blauwgoudberken
Loopbenen en tenen : donkerblauw
Snavel en nagels : donker hoornkleurig
Ogen : zeer donkerbruin
Kopversierselen : haan purperrood – hen zwart

Blauwberken
Loopbenen en tenen : donkerblauw
Snavel en nagels : donker hoornkleurig
Ogen : zeer donkerbruin
Kopversierselen : haan purperrood – hen zwart

Patrijs
Loopbenen en tenen : leiblauw
Snavel en nagels : hoornkleurig
Ogen : oranjerood
Kopversierselen : donkerrood

Zilverpatrijs
Loopbenen en tenen : leiblauw
Snavel en nagels : hoornkleurig
Ogen : roodbruin
Kopversierselen : donkerrood

Blauwpatrijs
Loopbenen en tenen : leiblauw
Snavel en nagels : hoornkleurig
Ogen : oranjerood
Kopversierselen : donkerrood

Blauwzilverpatrijs
Loopbenen en tenen : leiblauw
Snavel en nagels : hoornkleurig
Ogen : roodbruin
Kopversierselen : donkerrood

Roodgeschouderd zilverpatrijs
Loopbenen en tenen : leiblauw
Snavel en nagels : hoornkleurig
Ogen : roodbruin
Kopversierselen : donkerrood

Roodgeschouderd blauwzilverpatrijs
Loopbenen en tenen : leiblauw
Snavel en nagels : hoornkleurig
Ogen : roodbruin
Kopversierselen : donkerrood

ad